Slinger Signaller – jak wygląda kurs?

Czy wiesz jakie założenia spełnia szkolenie Slinger Signaller? Kursy GWO mają jasno opisane normy, które muszą być spełnione przez jednostki prowadzące zajęcia. Określone przez organizacje standardy pozwalają utrzymać szkolenia na najwyższym poziomie i zapewnić delegatom bezpieczeństwo podczas przyszłych prac serwisowych i instalacyjnych. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo zweryfikować przestrzeganie przepisów GWO podczas zajęć.

Założeniem modułu szkoleniowego GWO Slinger Signaller jest umożliwienie uczestnikowi zrozumienie istoty pracy i zagrożeń „banksmana – signallera” oraz „slingera – riggera”.

Cele

Organizacja GWO postanowiła połączyć dobrze znane funkcje z branży gas and oil jak banksman, slinger, rigger w jeden moduł i stworzyła szkolenie Slinger Signaller, które ma realizować podstawowe umiejętności osób mocujących ładunki i wspomaga prace „dźwigowych”, zarówno na lądzie jak i morzu, stawiając bezpieczeństwo i zdrowie osób zaangażowanych w manewry na pierwszym miejscu.

Zawartość

Uczestnik kursu po ukończeniu zajęć będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do podłączenia i odłączania ładunku do i od urządzenia dźwigowego. Będzie także w stanie kierować w sposób bezpieczny ruchem dźwigu, za pomocą sygnałów ręcznych oraz poprzez komunikaty radiowe w trudnych warunkach atmosferycznych czy w miejscach poza zasięgiem wzroku dźwigowego. Delegaci nauczą się dokonywać oględzin osprzętu do podnoszenia ładunku. Będą także w stanie obsłużyć osprzęt do podnoszenia i zapewnić bezpieczeństwo zdejmowania i układania ładunku w zależności od jego masy, środka ciężkości, kształtu i rozmiaru. Delegaci będą także w stanie przeprowadzić rutynowe czynności zgodne z trybem ich pracy.

Trenerzy omówią instrukcje i procedury ustalane przez pracodawców w celu zarządzania operacjami dźwigowymi. Zademonstrują jak właściwie użytkować, konserwować i usuwać usterki zgłaszane na bieżąco do swoich przełożonych. Podczas szkolenia trenerzy położą szczególny nacisk na naukę przestrzegania swoich ról oraz obowiązków podczas operacji.

Wymagania Slinger Signaller

Organizatorzy szkolenia są odpowiedzialni za tworzenie rekordów do systemu WINDA – internetowej bazy danych GWO. Organizator musi zadbać aby jak najszybciej i nie później niż 10 dni roboczych po zakończeniu szkolenia rekordy trafiły do WINDA. Każdy zapis powinien zawierać:

1) identyfikator uczestnika WINDA ID,

2) kod kursu,

3) datę ukończenia kursu.

Moduł treningowy GWO Slinger Signaller  może być potencjalnie wymagający fizycznie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sprawności medycznej delegata, organizator szkolenia przerwie szkolenie z delegatem i zwróci się o poradę do lekarza. Ćwiczenia praktyczne powinny być zaprojektowane i przeprowadzone wyłącznie w celu spełnienia tego standardu i nie powinny nakładać żadnych fizycznych ani psychicznych wymagań na delegatów poza tymi wymaganymi do spełnienia tego standardu.

Prowadzący szkolenie Slinger Signaller

Organizator szkolenia powinien zapewnić personel, zaplecze i sprzęt do obsługi szkolenia delegatów. Instruktor zajęć powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby zapewnić, że wszystkie szkolenia i działania wspierające są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi standardami.

Miejsce

Organizatorzy na potrzeby kształcenia oferują całą gamę obiektów i wyposażenia istotnych dla dostarczanych modułów. Należy przestrzegać następujących kryteriów dotyczących wyposażenia. Specyfika producenta turbin może ograniczać zastosowanie szkolenia wymagającego dodatkowych metod, technik i sprzętu. Obiekty szkoleniowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł w sposób komfortowy zapoznać się z materiałem.

Sprzęt

Podczas szkolenia musi być dostępny pełen zakres urządzeń i wyposażenia odpowiedniego do przeprowadzenia danego modułu. Specyfika producenta turbin może ograniczyć zastosowanie urządzeń czy dodatkowych metod, technik i wyposażenia. Każdorazowo, gdy urządzenia są specyficzne dla danej instalacji, producent powinien dostarczyć specyficzne szkolenia dla uczestników projektu.

Czas trwania Slinger Signaller

Trening trwa 15 godzin i 40 minut, rozłożonych na dwa dni zajęć.

Zakończenie

Powyższe przepisy stworzone z myślą o jak najlepszej jakości kursów aprobowanych przez Global Wind Organization. Więcej na temat szkolenia przeczytasz tutaj.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy Twoje wątpliwości. Wiemy jak ważne są kwalifikacje, więc dajemy informacje jak je uzyskać. Certyfikaty są ważne, dlatego zdobądź je, by zarabiać więcej.

moduł instalacyjny GWO BTT

Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowej części o nazwie moduł instalacyjny GWO BTT. Może ona natomiast zostać wdrożona po uzyskaniu certyfikatu z ukończenia modułu mechanicznego. Moduł instalacyjny pozwala na zdobycie wiedzę z zakresu montażu turbin wiatrowych.

Standardowy moduł instalacyjny GWO BTT został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych. Po ukończeniu całego szkolenia kandydat może:

 • Zidentyfikować główne czynności instalacyjne i wyjaśnić ogólne zagrożenia i zagrożenia związane ze środowiskiem instalacji.
 • Wyjaśnić działanie systemu listy kontrolnej, podczas całego procesu instalacji.
 • Omówić całą charakterystykę środowiska instalacji.
 • Pojąć zasady i normy postępowania z towarami i komponentami oraz ich składowania na miejscu lub w obrębie strefy składowania przed i po instalacji.
 • Poznać podstawowe zasady działania urządzeń dźwigowych.
 • Przedstawić podstawowe przygotowanie głównych komponentów przed montażem.
 • Opowiedzieć o podstawowych aspektach mechanicznych wykończenia turbin wiatrowych.
 • Zaprezentować sposób wykonania podstawowej kompletacji elektrycznej, w tym zasad i norm postępowania z kablami i ich instalacji.
 • Opisać podstawowe zasady wykończenia hydraulicznego.
 • Określić zasady działania zewnętrznych agregatów prądotwórczych podczas instalacji.
 • Zademonstrować jak wygląda przekazanie sprzętu do eksploatacji.

Oferowany program zakłada kompleksową wiedzę podaną przez profesjonalną kadrę wykładowców. Szkolenie daje realne szansę na podjęcie pracy w dochodowej branży OZE i zdobycie dokumentów oraz kompetencji do pełnienia działań instalacyjnych. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, stąd też zawsze dbamy o jak najbardziej rzetelne przekazanie wiedzy kursantom i zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu Global Wind Consulting, tym samym znacznie poszerzając świadomość uczestników naszych szkoleń. Aby jak najlepiej rozwinąć ich umiejętności, przedstawiamy charakter pracy z wielu płaszczyzn i aspektów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz inne nasze szkolenia, lub odwiedź naszego bloga. By uświadomić sobie jak potężny potencjał ma nasza branża, przeczytaj ten artykuł.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wejdź na nasz formularz kontaktowy
Czekamy na maila i telefon od Ciebie.

GWO BTT electrical – moduł elektryczny

Sprawdź czym jest GWO BTT electrical! Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który możesz uzyskać po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym. Zajęcia zawierają wiedzę z zakresu dokonywania napraw elektrycznych wewnątrz turbiny wiatrowej. Postaw na pewne kwalifikacje.

Stawiamy na najwyższą jakość kursów, dlatego w naszym gronie znajdziesz techników z długoletnim doświadczeniem.  Poza zajęciami teoretycznymi organizujemy ponadto ćwiczenia praktyczne, które przygotują delegatów do podjęcia pracy w realnych warunkach. Branża OZE jest bardzo perspektywiczna. Warto więc poświęcić jej czas i rozważyć wszystkie aspekty działalności w branży wiatrowej – jednej z najbardziej rozwojowej gałęzi przemysłu. Ukończ kurs BTT Electrical, a wraz z kompetencjami wzrosną także Twoje możliwości podjęcia ciekawej pracy w zawodzie.

GWO BTT Electrical

Standardowy moduł elektryczny GWO BTT został zaprojektowany tak, aby mogli go używać technicy turbin wiatrowych i potrafili:

 • Opisać podstawy elektryczności,
 • Określić ryzyko i zagrożenia związane z pracami elektrycznymi,
 • Omówić funkcję i symbol elementów elektrycznych,
 • Wyjaśnić funkcje różnych typów czujników,
 • Opisać i zinterpretować prosty schemat elektryczny i pokazać, jak go zamontować na obwodzie,
 • Pokazać, jak wykonywać prawidłowe i bezpieczne pomiary.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MODULE

Znajomość dokonania działań z zakresu elektryki w połączeniu z umiejętnością pracy na wysokości są cenne, ponieważ stanowią unikalne kompetencje. Szkolenie GWO BTT hydraulical spełnia wszystkie założenia światowej organizacji wiatrowej, więc uprawnienia tego kursu są respektowane na całym świecie. Kurs dedykujemy nie tylko doświadczonym pracownikom, ale także początkującym. Stawiamy na kurs pod okiem doświadczonych techników, ponieważ tylko oni mogą zapewnić praktyczną wiedzę delegatom. GWO stworzyło program kursu tak, by kursanci odbyli jak najwięcej ćwiczeń praktycznych w ramach zajęć, co przekłada na jakość pracy fachowców. Branża OZE nie kryje ciągłego zapotrzebowania na techników, w związku z czym zarobki w tym sektorze należą do relatywnie wysokich.

SPRAWDŹ CENE I DOSTĘPNOŚĆ

GWO Fire Awareness – Świadomość pożarowa

Czy wiesz jak wygląda szkolenie GWO Fire Awareness?  Świadomość pożarowa, ochrona PPOŻ to ważne elementy, ponieważ są związane z bezpieczeństwem na turbinie wiatrowej. Dowiedz się więc wszystkiego na temat jednego z modułów Basic Safety Training. Wiemy jak ważna jest lokalizacja, dlatego kurs organizujemy także w Polsce.

Kurs GWO Fire Awareness zawiera w sobie teorię oraz praktykę, bowiem zależy nam na kompleksowym szkoleniu. Tylko wykształcenie odpowiednich nawyków gwarantuje sukces, więc program zawiera scenariusze w obliczu zagrożenia pożarowego.

Co zawiera GWO Fire Awareness?

Celem modułu świadomość pożarowa BST jest, że:

 • Delegaci będą w stanie zademonstrować wiedzę na temat rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia,
 • Uczestnicy będą w stanie zademonstrować wiedzę na temat przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z tym zagrożeń,
 • Delegaci będą w stanie zidentyfikować wszelkie oznaki pożaru w środowisku turbin wiatrowych,
 • Uczestnicy są w stanie zademonstrować wiedzę na temat planów awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych, Zaliczają się do tego procedury wykrywania dymu i ewakuacji awaryjnej,
 • Delegaci będą w stanie zademonstrować prawidłowe działania w zakresie wykrywania pożaru,
  w tym prawidłowe działanie i gaszenie go za pomocą sprzętu gaśniczego w turbinach wiatrowych.

Zwiększenie świadomości pożarowej daje większe bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. Kurs Fire Awareness, podobnie jak inne szkolenia BST skupia się na procedurach. Program dostosowano tak, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków w środowisku turbin wiatrowych.

Postaw na najwyższą jakość

W branży OZE kluczową rolę odgrywa certyfikacja, dlatego pracodawcy respektują szkolenia GWO. Po ukończeniu kursu BST otrzymasz certyfikat i wpis do bazy danych WINDA, więc zostanie on udokumentowany. Odwiedź stronę Global Wind Consulting, ponieważ oferuje ona pakiet kursów akredytowanych przez GWO. W razie wątpliwości, nie wahaj się pytać, bowiem chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.

SPRAWDŹ CENĘ KURSU I DOSTĘPNOŚĆ