Slinger Signaller – jak wygląda kurs?

Czy wiesz jakie założenia spełnia szkolenie Slinger Signaller? Kursy GWO mają jasno opisane normy, które muszą być spełnione przez jednostki prowadzące zajęcia. Określone przez organizacje standardy pozwalają utrzymać szkolenia na najwyższym poziomie i zapewnić delegatom bezpieczeństwo podczas przyszłych prac serwisowych i instalacyjnych. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo zweryfikować przestrzeganie przepisów GWO podczas zajęć.

Założeniem modułu szkoleniowego GWO Slinger Signaller jest umożliwienie uczestnikowi zrozumienie istoty pracy i zagrożeń „banksmana – signallera” oraz „slingera – riggera”.

Cele

Organizacja GWO postanowiła połączyć dobrze znane funkcje z branży gas and oil jak banksman, slinger, rigger w jeden moduł i stworzyła szkolenie Slinger Signaller, które ma realizować podstawowe umiejętności osób mocujących ładunki i wspomaga prace „dźwigowych”, zarówno na lądzie jak i morzu, stawiając bezpieczeństwo i zdrowie osób zaangażowanych w manewry na pierwszym miejscu.

Zawartość

Uczestnik kursu po ukończeniu zajęć będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do podłączenia i odłączania ładunku do i od urządzenia dźwigowego. Będzie także w stanie kierować w sposób bezpieczny ruchem dźwigu, za pomocą sygnałów ręcznych oraz poprzez komunikaty radiowe w trudnych warunkach atmosferycznych czy w miejscach poza zasięgiem wzroku dźwigowego. Delegaci nauczą się dokonywać oględzin osprzętu do podnoszenia ładunku. Będą także w stanie obsłużyć osprzęt do podnoszenia i zapewnić bezpieczeństwo zdejmowania i układania ładunku w zależności od jego masy, środka ciężkości, kształtu i rozmiaru. Delegaci będą także w stanie przeprowadzić rutynowe czynności zgodne z trybem ich pracy.

Trenerzy omówią instrukcje i procedury ustalane przez pracodawców w celu zarządzania operacjami dźwigowymi. Zademonstrują jak właściwie użytkować, konserwować i usuwać usterki zgłaszane na bieżąco do swoich przełożonych. Podczas szkolenia trenerzy położą szczególny nacisk na naukę przestrzegania swoich ról oraz obowiązków podczas operacji.

Wymagania Slinger Signaller

Organizatorzy szkolenia są odpowiedzialni za tworzenie rekordów do systemu WINDA – internetowej bazy danych GWO. Organizator musi zadbać aby jak najszybciej i nie później niż 10 dni roboczych po zakończeniu szkolenia rekordy trafiły do WINDA. Każdy zapis powinien zawierać:

1) identyfikator uczestnika WINDA ID,

2) kod kursu,

3) datę ukończenia kursu.

Moduł treningowy GWO Slinger Signaller  może być potencjalnie wymagający fizycznie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sprawności medycznej delegata, organizator szkolenia przerwie szkolenie z delegatem i zwróci się o poradę do lekarza. Ćwiczenia praktyczne powinny być zaprojektowane i przeprowadzone wyłącznie w celu spełnienia tego standardu i nie powinny nakładać żadnych fizycznych ani psychicznych wymagań na delegatów poza tymi wymaganymi do spełnienia tego standardu.

Prowadzący szkolenie Slinger Signaller

Organizator szkolenia powinien zapewnić personel, zaplecze i sprzęt do obsługi szkolenia delegatów. Instruktor zajęć powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby zapewnić, że wszystkie szkolenia i działania wspierające są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi standardami.

Miejsce

Organizatorzy na potrzeby kształcenia oferują całą gamę obiektów i wyposażenia istotnych dla dostarczanych modułów. Należy przestrzegać następujących kryteriów dotyczących wyposażenia. Specyfika producenta turbin może ograniczać zastosowanie szkolenia wymagającego dodatkowych metod, technik i sprzętu. Obiekty szkoleniowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł w sposób komfortowy zapoznać się z materiałem.

Sprzęt

Podczas szkolenia musi być dostępny pełen zakres urządzeń i wyposażenia odpowiedniego do przeprowadzenia danego modułu. Specyfika producenta turbin może ograniczyć zastosowanie urządzeń czy dodatkowych metod, technik i wyposażenia. Każdorazowo, gdy urządzenia są specyficzne dla danej instalacji, producent powinien dostarczyć specyficzne szkolenia dla uczestników projektu.

Czas trwania Slinger Signaller

Trening trwa 15 godzin i 40 minut, rozłożonych na dwa dni zajęć.

Zakończenie

Powyższe przepisy stworzone z myślą o jak najlepszej jakości kursów aprobowanych przez Global Wind Organization. Więcej na temat szkolenia przeczytasz tutaj.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy Twoje wątpliwości. Wiemy jak ważne są kwalifikacje, więc dajemy informacje jak je uzyskać. Certyfikaty są ważne, dlatego zdobądź je, by zarabiać więcej.

GWO Fire Awareness – Świadomość pożarowa

Czy wiesz jak wygląda szkolenie GWO Fire Awareness?  Świadomość pożarowa, ochrona PPOŻ to ważne elementy, ponieważ są związane z bezpieczeństwem na turbinie wiatrowej. Dowiedz się więc wszystkiego na temat jednego z modułów Basic Safety Training. Wiemy jak ważna jest lokalizacja, dlatego kurs organizujemy także w Polsce.

Kurs GWO Fire Awareness zawiera w sobie teorię oraz praktykę, bowiem zależy nam na kompleksowym szkoleniu. Tylko wykształcenie odpowiednich nawyków gwarantuje sukces, więc program zawiera scenariusze w obliczu zagrożenia pożarowego.

Co zawiera GWO Fire Awareness?

Celem modułu świadomość pożarowa BST jest, że:

  • Delegaci będą w stanie zademonstrować wiedzę na temat rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia,
  • Uczestnicy będą w stanie zademonstrować wiedzę na temat przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z tym zagrożeń,
  • Delegaci będą w stanie zidentyfikować wszelkie oznaki pożaru w środowisku turbin wiatrowych,
  • Uczestnicy są w stanie zademonstrować wiedzę na temat planów awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych, Zaliczają się do tego procedury wykrywania dymu i ewakuacji awaryjnej,
  • Delegaci będą w stanie zademonstrować prawidłowe działania w zakresie wykrywania pożaru,
    w tym prawidłowe działanie i gaszenie go za pomocą sprzętu gaśniczego w turbinach wiatrowych.

Zwiększenie świadomości pożarowej daje większe bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. Kurs Fire Awareness, podobnie jak inne szkolenia BST skupia się na procedurach. Program dostosowano tak, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków w środowisku turbin wiatrowych.

Postaw na najwyższą jakość

W branży OZE kluczową rolę odgrywa certyfikacja, dlatego pracodawcy respektują szkolenia GWO. Po ukończeniu kursu BST otrzymasz certyfikat i wpis do bazy danych WINDA, więc zostanie on udokumentowany. Odwiedź stronę Global Wind Consulting, ponieważ oferuje ona pakiet kursów akredytowanych przez GWO. W razie wątpliwości, nie wahaj się pytać, bowiem chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.

SPRAWDŹ CENĘ KURSU I DOSTĘPNOŚĆ