GWO Slinger Signaller – normy GWO

Interesuje Cie szkolenie GWO Slinger Signaller? Kursy GWO mają jasno opisane normy, które muszą być spełnione przez jednostki prowadzące zajęcia. Określone przez organizacje standardy pozwalają utrzymać szkolenia na najwyższym poziomie i zapewnić delegatom bezpieczeństwo podczas przyszłych prac serwisowych i instalacyjnych. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo zweryfikować przestrzeganie przepisów GWO podczas zajęć.

Założeniem modułu szkoleniowego GWO Slinger Signaller jest umożliwienie uczestnikowi zrozumienie istoty pracy i zagrożeń „banksmana – signallera” oraz „slingera – riggera”.

Cele szkolenia GWO Slinger Signaller

Organizacja GWO postanowiła połączyć dobrze znane funkcje z branży gas and oil jak banksman, slinger, rigger w jeden moduł i stworzyła szkolenie Slinger Signaller, które ma realizować podstawowe umiejętności osób mocujących ładunki i wspomagać pracę dźwigowych zarówno na lądzie jak i morzu, stawiając bezpieczeństwo i zdrowie osób zaangażowanych w manewry na pierwszym miejscu.

Zawartość

Uczestnik kursu po ukończeniu zajęć będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do podłączenia i odłączania ładunku do i od urządzenia dźwigowego. Będzie także w stanie kierować w sposób bezpieczny ruchem dźwigu, za pomocą sygnałów ręcznych oraz poprzez komunikaty radiowe w trudnych warunkach atmosferycznych czy w miejscach poza zasięgiem wzroku dźwigowego.

Delegaci nauczą się dokonywać oględzin osprzętu do podnoszenia ładunku. Będą także w stanie obsłużyć osprzęt do podnoszenia i zapewnić bezpieczeństwo zdejmowania i układania ładunku w zależności od jego masy, środka ciężkości, kształtu i rozmiaru. Delegaci będą także w stanie przeprowadzić rutynowe czynności zgodne z trybem ich pracy.

Trenerzy omówią instrukcje i procedury ustalane przez pracodawców w celu zarządzania operacjami dźwigowymi. Zademonstrują jak właściwie użytkować, konserwować, a ewentualne usterek zgłaszać na bieżąco do swoich przełożonych.

Podczas szkolenia trenerzy położą szczególny nacisk na naukę przestrzegania swoich ról oraz obowiązków podczas operacji, ponieważ są one istotne.

Wymagania kursu GWO Slinger Signaller

Organizatorzy szkolenia Slinger Signaller są odpowiedzialni za tworzenie rekordów do systemu WINDA – internetowej bazy danych GWO. Organizator musi zadbać aby jak najszybciej i nie później niż 10 dni roboczych po zakończeniu szkolenia rekordy trafiły do WINDA. Każdy zapis powinien zawierać:

1) identyfikator uczestnika WINDA ID,

2) kod kursu,

3) datę ukończenia kursu.

Moduł treningowy GWO Slinger Signaller  może być potencjalnie wymagający fizycznie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sprawności medycznej delegata, organizator szkolenia przerwie szkolenie z delegatem i zwróci się o poradę do lekarza. Ćwiczenia praktyczne powinny być zaprojektowane i przeprowadzone wyłącznie w celu spełnienia tego standardu i nie powinny nakładać żadnych fizycznych ani psychicznych wymagań na delegatów poza tymi wymaganymi do spełnienia tego standardu.

Prowadzący szkolenie

Organizator szkolenia powinien zapewnić odpowiednie warunki, a więc personel, zaplecze i sprzęt do obsługi szkolenia delegatów. Instruktor zajęć powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Powinien zapewnić, że wszystkie szkolenia i działania wspierające są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi standardami.

Miejsce

Organizatorzy na potrzeby kształcenia oferują całą gamę obiektów i wyposażenia istotnych dla dostarczanych modułów. Należy przestrzegać następujących kryteriów dotyczących wyposażenia. Specyfika producenta turbin może ograniczać zastosowanie szkolenia wymagającego dodatkowych metod, technik i sprzętu. Obiekty szkoleniowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł w sposób komfortowy zapoznać się z materiałem.

Sprzęt

Podczas szkolenia musi być dostępny pełen zakres urządzeń i wyposażenia odpowiedniego do przeprowadzenia danego modułu. Specyfika producenta turbin może ograniczyć zastosowanie urządzeń czy dodatkowych metod, technik i wyposażenia. Każdorazowo, gdy urządzenia są specyficzne dla danej instalacji, producent powinien dostarczyć specyficzne szkolenia dla uczestników projektu.

Czas trwania

Trening trwa 15 godzin i 40 minut, rozłożonych na dwa dni zajęć.

GWO Slinger Signaller – zakończenie

Powyższe przepisy stworzono z myślą o jak najlepszej jakości kursów aprobowanych przez Global Wind Organisation. Więcej na temat szkolenia przeczytasz tutaj. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami! Rozwiejemy Twoje wątpliwości. Wszystko to, ponieważ los delegatów nie jest nam obojętny.

ZOBACZ TAKŻE INNE SZKOLENIA

Slinger Signaller – jak wygląda kurs?

Czy wiesz jakie założenia spełnia szkolenie Slinger Signaller? Kursy GWO mają jasno opisane normy, które muszą być spełnione przez jednostki prowadzące zajęcia. Określone przez organizacje standardy pozwalają utrzymać szkolenia na najwyższym poziomie i zapewnić delegatom bezpieczeństwo podczas przyszłych prac serwisowych i instalacyjnych. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo zweryfikować przestrzeganie przepisów GWO podczas zajęć.

Założeniem modułu szkoleniowego GWO Slinger Signaller jest umożliwienie uczestnikowi zrozumienie istoty pracy i zagrożeń „banksmana – signallera” oraz „slingera – riggera”.

Cele

Organizacja GWO postanowiła połączyć dobrze znane funkcje z branży gas and oil jak banksman, slinger, rigger w jeden moduł i stworzyła szkolenie Slinger Signaller, które ma realizować podstawowe umiejętności osób mocujących ładunki i wspomaga prace „dźwigowych”, zarówno na lądzie jak i morzu, stawiając bezpieczeństwo i zdrowie osób zaangażowanych w manewry na pierwszym miejscu.

Zawartość

Uczestnik kursu po ukończeniu zajęć będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do podłączenia i odłączania ładunku do i od urządzenia dźwigowego. Będzie także w stanie kierować w sposób bezpieczny ruchem dźwigu, za pomocą sygnałów ręcznych oraz poprzez komunikaty radiowe w trudnych warunkach atmosferycznych czy w miejscach poza zasięgiem wzroku dźwigowego. Delegaci nauczą się dokonywać oględzin osprzętu do podnoszenia ładunku. Będą także w stanie obsłużyć osprzęt do podnoszenia i zapewnić bezpieczeństwo zdejmowania i układania ładunku w zależności od jego masy, środka ciężkości, kształtu i rozmiaru. Delegaci będą także w stanie przeprowadzić rutynowe czynności zgodne z trybem ich pracy.

Trenerzy omówią instrukcje i procedury ustalane przez pracodawców w celu zarządzania operacjami dźwigowymi. Zademonstrują jak właściwie użytkować, konserwować i usuwać usterki zgłaszane na bieżąco do swoich przełożonych. Podczas szkolenia trenerzy położą szczególny nacisk na naukę przestrzegania swoich ról oraz obowiązków podczas operacji.

Wymagania Slinger Signaller

Organizatorzy szkolenia są odpowiedzialni za tworzenie rekordów do systemu WINDA – internetowej bazy danych GWO. Organizator musi zadbać aby jak najszybciej i nie później niż 10 dni roboczych po zakończeniu szkolenia rekordy trafiły do WINDA. Każdy zapis powinien zawierać:

1) identyfikator uczestnika WINDA ID,

2) kod kursu,

3) datę ukończenia kursu.

Moduł treningowy GWO Slinger Signaller  może być potencjalnie wymagający fizycznie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sprawności medycznej delegata, organizator szkolenia przerwie szkolenie z delegatem i zwróci się o poradę do lekarza. Ćwiczenia praktyczne powinny być zaprojektowane i przeprowadzone wyłącznie w celu spełnienia tego standardu i nie powinny nakładać żadnych fizycznych ani psychicznych wymagań na delegatów poza tymi wymaganymi do spełnienia tego standardu.

Prowadzący szkolenie Slinger Signaller

Organizator szkolenia powinien zapewnić personel, zaplecze i sprzęt do obsługi szkolenia delegatów. Instruktor zajęć powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby zapewnić, że wszystkie szkolenia i działania wspierające są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi standardami.

Miejsce

Organizatorzy na potrzeby kształcenia oferują całą gamę obiektów i wyposażenia istotnych dla dostarczanych modułów. Należy przestrzegać następujących kryteriów dotyczących wyposażenia. Specyfika producenta turbin może ograniczać zastosowanie szkolenia wymagającego dodatkowych metod, technik i sprzętu. Obiekty szkoleniowe powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł w sposób komfortowy zapoznać się z materiałem.

Sprzęt

Podczas szkolenia musi być dostępny pełen zakres urządzeń i wyposażenia odpowiedniego do przeprowadzenia danego modułu. Specyfika producenta turbin może ograniczyć zastosowanie urządzeń czy dodatkowych metod, technik i wyposażenia. Każdorazowo, gdy urządzenia są specyficzne dla danej instalacji, producent powinien dostarczyć specyficzne szkolenia dla uczestników projektu.

Czas trwania Slinger Signaller

Trening trwa 15 godzin i 40 minut, rozłożonych na dwa dni zajęć.

Zakończenie

Powyższe przepisy stworzone z myślą o jak najlepszej jakości kursów aprobowanych przez Global Wind Organization. Więcej na temat szkolenia przeczytasz tutaj.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy Twoje wątpliwości. Wiemy jak ważne są kwalifikacje, więc dajemy informacje jak je uzyskać. Certyfikaty są ważne, dlatego zdobądź je, by zarabiać więcej.

moduł instalacyjny GWO BTT

Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowej części o nazwie moduł instalacyjny GWO BTT. Może ona natomiast zostać wdrożona po uzyskaniu certyfikatu z ukończenia modułu mechanicznego. Moduł instalacyjny pozwala na zdobycie wiedzę z zakresu montażu turbin wiatrowych.

Standardowy moduł instalacyjny GWO BTT został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych. Po ukończeniu całego szkolenia kandydat może:

 • Zidentyfikować główne czynności instalacyjne i wyjaśnić ogólne zagrożenia i zagrożenia związane ze środowiskiem instalacji.
 • Wyjaśnić działanie systemu listy kontrolnej, podczas całego procesu instalacji.
 • Omówić całą charakterystykę środowiska instalacji.
 • Pojąć zasady i normy postępowania z towarami i komponentami oraz ich składowania na miejscu lub w obrębie strefy składowania przed i po instalacji.
 • Poznać podstawowe zasady działania urządzeń dźwigowych.
 • Przedstawić podstawowe przygotowanie głównych komponentów przed montażem.
 • Opowiedzieć o podstawowych aspektach mechanicznych wykończenia turbin wiatrowych.
 • Zaprezentować sposób wykonania podstawowej kompletacji elektrycznej, w tym zasad i norm postępowania z kablami i ich instalacji.
 • Opisać podstawowe zasady wykończenia hydraulicznego.
 • Określić zasady działania zewnętrznych agregatów prądotwórczych podczas instalacji.
 • Zademonstrować jak wygląda przekazanie sprzętu do eksploatacji.

Oferowany program zakłada kompleksową wiedzę podaną przez profesjonalną kadrę wykładowców. Szkolenie daje realne szansę na podjęcie pracy w dochodowej branży OZE i zdobycie dokumentów oraz kompetencji do pełnienia działań instalacyjnych. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, stąd też zawsze dbamy o jak najbardziej rzetelne przekazanie wiedzy kursantom i zapobieganie ewentualnym zagrożeniom. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu Global Wind Consulting, tym samym znacznie poszerzając świadomość uczestników naszych szkoleń. Aby jak najlepiej rozwinąć ich umiejętności, przedstawiamy charakter pracy z wielu płaszczyzn i aspektów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz inne nasze szkolenia, lub odwiedź naszego bloga. By uświadomić sobie jak potężny potencjał ma nasza branża, przeczytaj ten artykuł.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wejdź na nasz formularz kontaktowy
Czekamy na maila i telefon od Ciebie.

GWO BTT hydraulical – moduł hydrauliczny

GWO BTT hydraulical to kurs uprawniający do zadań hydraulicznych wewnątrz turbiny wiatrowej. Może on zostać wdrożony po uzyskaniu certyfikatu z modułu mechanicznego. Basic Technical Training znacznie poszerzy Twoje kompetencje z zakresu pracy jako technik, więc warto uzupełnic CV o atrakcyjne pozycje.

Moduł hydrauliczny, podobnie jak mechaniczny, instalacyjny i elektryczny odbędziesz w Polsce, we wrocławskim ośrodku Global Wind Consulting. To wygodne rozwiązanie, ponieważ obniży Twoje koszty podróży i pozwoli zrozumieć wykłady prowadzone w ojczystym języku.

GWO BTT hydraulical

Standardowy moduł hydrauliczny GWO BTT został zaprojektowano w tak, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych i aby byli w stanie:

 • wyjaśnić podstawy hydrauliki,
 • ocenić ryzyko i zagrożenia związane z pracą hydrauliczną,
 • objaśnić funkcje różnych typów pomp i zademonstrować, jak sprawdzić ciśnienie rozruchu/zatrzymania pompy,
 • opisać funkcje różnych typów napędów,
 • nazwać prawidłowo funkcje różnych typów zaworów,
 • omówić funkcję akumulatorów i zademonstrować, jak je sprawdzić i wstępnie naładować,
 • wyjaśnić funkcję różnych typów czujników,
 • zidentyfikuj elementy, które przenoszą olej,
 • opisać sposób postępowania z olejem,
 • zidentyfikować i znaleźć różne komponenty na schemacie hydraulicznym,
 • pokazać, jak dokładnie mierzyć ciśnienie hydrauliczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TYM MODULE

Kompetencje z zakresu hydrauliki w połączeniu z umiejętnością pracy na wysokości są cenne, ponieważ stanowią unikalne kompetencje. Szkolenie GWO BTT hydraulical spełnia wszystkie założenia światowej organizacji wiatrowej, więc uprawnienia tego kursu są respektowane na całym świecie. Kurs dedykujemy nie tylko doświadczonym pracownikom, ale także początkującym. Stawiamy na zajęcia pod okiem doświadczonych techników, ponieważ tylko oni mogą zapewnić praktyczną wiedzę delegatom. GWO stworzyło program kursu tak, by kursanci odbyli jak najwięcej ćwiczeń praktycznych w ramach zajęć, co przekłada na jakość pracy fachowców. Branża OZE nie kryje ciągłego zapotrzebowania na techników, w związku z czym zarobki w tym sektorze należą do relatywnie wysokich.

SPRAWDŹ CENE!

GWO BTT electrical – moduł elektryczny

Sprawdź czym jest GWO BTT electrical! Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który możesz uzyskać po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym. Zajęcia zawierają wiedzę z zakresu dokonywania napraw elektrycznych wewnątrz turbiny wiatrowej. Postaw na pewne kwalifikacje.

Stawiamy na najwyższą jakość kursów, dlatego w naszym gronie znajdziesz techników z długoletnim doświadczeniem.  Poza zajęciami teoretycznymi organizujemy ponadto ćwiczenia praktyczne, które przygotują delegatów do podjęcia pracy w realnych warunkach. Branża OZE jest bardzo perspektywiczna. Warto więc poświęcić jej czas i rozważyć wszystkie aspekty działalności w branży wiatrowej – jednej z najbardziej rozwojowej gałęzi przemysłu. Ukończ kurs BTT Electrical, a wraz z kompetencjami wzrosną także Twoje możliwości podjęcia ciekawej pracy w zawodzie.

GWO BTT Electrical

Standardowy moduł elektryczny GWO BTT został zaprojektowany tak, aby mogli go używać technicy turbin wiatrowych i potrafili:

 • Opisać podstawy elektryczności,
 • Określić ryzyko i zagrożenia związane z pracami elektrycznymi,
 • Omówić funkcję i symbol elementów elektrycznych,
 • Wyjaśnić funkcje różnych typów czujników,
 • Opisać i zinterpretować prosty schemat elektryczny i pokazać, jak go zamontować na obwodzie,
 • Pokazać, jak wykonywać prawidłowe i bezpieczne pomiary.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MODULE

Znajomość dokonania działań z zakresu elektryki w połączeniu z umiejętnością pracy na wysokości są cenne, ponieważ stanowią unikalne kompetencje. Szkolenie GWO BTT hydraulical spełnia wszystkie założenia światowej organizacji wiatrowej, więc uprawnienia tego kursu są respektowane na całym świecie. Kurs dedykujemy nie tylko doświadczonym pracownikom, ale także początkującym. Stawiamy na kurs pod okiem doświadczonych techników, ponieważ tylko oni mogą zapewnić praktyczną wiedzę delegatom. GWO stworzyło program kursu tak, by kursanci odbyli jak najwięcej ćwiczeń praktycznych w ramach zajęć, co przekłada na jakość pracy fachowców. Branża OZE nie kryje ciągłego zapotrzebowania na techników, w związku z czym zarobki w tym sektorze należą do relatywnie wysokich.

SPRAWDŹ CENE I DOSTĘPNOŚĆ

GWO BTT mechanical – moduł mechaniczny

Czy znasz GWO BTT mechanical? Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego. Możesz go otrzymać po uzyskaniu certyfikatu z modułu mechanicznego. Zobacz co zawiera w sobie program szkolenia, który, w przeciwieństwie do innych kursów jest respektowany na światowym rynku pracy.

Moduły BTT to pewne kwalifikacje, ponieważ są akredytowane przez Global Wind Organisation. Istotą programu jest przekucie wiedzy w realne umiejętności, więc największy nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne. Kompetencje po kursie uprawniają do wykonywania zadań mechanicznych wewnątrz turbiny wiatrowej, ze względu na zróżnicowanie trudności danej naprawy.

GWO BTT Mechanical

Standardowy moduł mechaniczny GWO BTT umożliwia pracę technikom turbin wiatrowych, ponieważ po jego ukończeniu są oni w stanie:

 • Wyjaśnij główne elementy, systemy mechaniczne i podstawowe zasady działania turbin wiatrowych.
 • Opisać ryzyko i zagrożenia związane z mechaniką.
 • Udowodnić rozumienie zasad połączeń śrubowych i spawanych oraz ich kontroli.
 • Wykazać się praktycznymi umiejętnościami w zakresie używania narzędzi pomiarowych.
 • Zaprezentować prawidłowe stosowanie hydraulicznych narzędzi do dokręcania i napinania.
 • Wyjaśnić zasady działania przekładni.
 • Omówić działanie układów hamulcowych i zademonstrować sposób ich kontroli.
 • Opisać działanie układu chłodzenia i zademonstrować sposób jego kontroli.
 • Objaśnić działanie układu smarowania i zademonstrować sposób jego kontroli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SZKOLENIU

Kurs możesz odbyć w Polsce, we Wrocławskim ośrodku Global Wind Consulting, więc jeśli masz pytania, koniecznie pisz i dzwoń. Światowy rynek pracy uwzględnia standardy GWO, poniważ są one uniwersalne. Twój kurs po ukończeniu znajdzie się w internetowym systemie GWO WINDA, dzięki czemu nie musisz martwić się o certyfikat w formie fizycznej. Zaufaj najlepszym!

SPRAWDŹ CENE I DOSTĘPNOŚĆ KURSU

GWO Blade Repair – wszystko o szkoleniu

Dzięki modułowi GWO Blade Repair nabędziesz kompetencje i uprawnienia potrzebne do serwisowania i konserwacji łopat generatorów turbin wiatrowych oraz elektrowni wiatrowych. Postaw na pewne umiejętnośći, ponieważ zaprocentują one w przyszłości.

Blade Repair to zajęcia kompleksowe, więc moduł łączy w sobie część teoretyczną z wiedzą praktyczną. Na zajęciach nabędziesz umiejętności w warunkach warsztatowych, ponieważ najważniejsze jest przygotowanie do pracy . Wszystko odbywa się pod czujnym okiem wykwalifikowanego technika.

Moduł GWO Blade Repair

Po ukończeniu modułu naprawy łopaty Blade Repair (BR), delegaci będą mogli wykonać inspekcje i naprawy łopat turbiny wiatrowej oraz będą mogli bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi.

Uczestnicy mogą wykonywać prace naprawcze zgodnie z instrukcją pracy w następujących wymiarach:

 • Naprawy krawędzi spływu do 1,5 m,
 • Reperacja krawędzi natarcia do 1,5 m,
 • Naprawy na głębokość do rdzenia,
 • Wymiana materiału rdzenia do 200 cm²,
 • Naprawa powierzchni zewnętrznej przygotowanie do malowania i żelkotu,
 • Instalacje elementów poprawiających sprawność łopaty turbiny wiatrowej.

Grupa docelowa GWO Blade Repair

 • Personel, który będzie pracował w przemyśle wiatrowym, szczególnie w zakresie inspekcji i napraw kompozytów,
 • Personel wykonujący funkcje związane z pracą, które zostały ocenione pod kątem ryzyka przez pracodawcę lub osobę wykonującą obowiązki w miejscu pracy jako funkcję, gdzie dane szkolenie zawodowe zgodnie z niniejszą normą może złagodzić niektóre ze zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyka.

Okres ważności

Szkolenie w zakresie naprawy łopat  Blade Repair stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia. Zakłada to, że delegat aktywnie uczestniczy w przeglądzie i naprawie kompozytów. Tym bardziej inwestycja w szkolenie jest opłacalna, ponieważ płacąc raz masz kwalifikacje na zawsze.

GWO Blade Repair, a konkurencja

Podobnym szkoleniem do Blade Repair jest „Blade B”, dlatego warto mu się nieco baczniej przyjrzeć. Tym bardziej, że kurs Blade B doczekał swojego kresu. Więcej o różnicach między kursami przeczytasz tutaj. Nie ulega jednak wątpliwości, że kurs Blade Repair jest szerszy, niż ten oferowany przez Siemens Gamessa. Ponadto, pracodawcy respektują certyfikaty na całym świecie. Global Wind Consulting gwarantuje pewność, dlatego warto zaufać szkoleniom akredytowanym przez tę organizację. Branża OZE potrzebuje młodych pracowników, więc warto wybrać zawód z przyszłością. Nie zwlekaj, dowiedź się więcej.

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ KURSU BLADE REPAIR

GWO Sea survival Białystok – przetrwanie na morzu

Oferowane przez nas zajęcia to kompleksowa wiedza z zakresu zachowania się podczas niebezpieczeństwa na morzu. Program został stworzony z myślą o osobach pracujących na turbinach wiatrowych rozmieszczonych na wodzie.  Kursanci na szkoleniu nie tylko nabędą wiedzę teoretyczną, będą oni także w stanie znaleźć praktyczne rozwiązania potencjalnych zagrożeń i uratować życie sobie i innym. Skorzystaj z kursu GWO Sea survival Białystok – przetrwanie na morzu (offshore rescue). Bo większa wiedza to większe bezpieczeństwo i szansa na wyjście cało z ekstremalnej sytuacji.

Celem modułu przetrwania na morzu BST, że delegaci:

 • Będą w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i objawów związanych z hipotermią i utonięciem.
 • Zrozumieją i opiszą zalety i ograniczenia różnych środków ochrony osobistej (LSA), PPE i PFPE powszechnie stosowanych na morzu w przemyśle energii wiatrowej i są w stanie odpowiednio je wykorzystać.
 • Zademonstrują bezpieczny transfer ze statku do portu, statku do fundamentu wierzy i statku na statek.
 • Wykażą wiedzę na temat procedur awaryjnych i procedur bezpieczeństwa na instalacjach, statkach i turbinach wiatrowych.
 • Będą w stanie wykazać się wiedzą na temat SAR i GMDSS.
 • Nabędą umiejętność odzyskania i udzielania pierwszej pomocy „człowiekowi za burtą”.
 • Będą w stanie dokonać ewakuacji z „WTG” do wody za pomocą urządzenia ewakuacyjnego (np. firmy Protecttion)
 • Zademonstrują indywidualne i zbiorowe techniki przetrwania na morzu.

Po odbyciu kursu GWO Sea Survival Białystok  – osoba przeszkolona nabierze także pewności siebie oraz dostanie wszelką dokumentację potwierdzającą umiejętności i posiadaną wiedzę. Delegat będzie odtąd mógł podjąć zatrudnienie w warunkach niebezpiecznych. Jeśli interesuje Cię praca na pełnym morzu, nie zwlekaj. Koniecznie zapisz się na kurs.

Kliknij tutaj, aby zobacz inne nasze szkolenia.
W przypadku pytań, odezwij się do nas. Czekamy na Twój kontakt.

Do zobaczenia!

GWO Working at Heights – praca na wysokości

Wiesz czego dotyczy moduł GWO working at heights? Jest on jedną z części Basic Safety Training. Program oferuje delegatom szkolenie z zakresu BHP podczas wykonywania zadań na turbinie wiatrowej. Kurs Working at Heights powstał w trosce o bezpieczeństwo pracowników branży OZE, ponieważ w tym zawodzie ryzyko wypadku jest stosunkowo wysokie. Mimo to, dzięki stosowaniu się do procedur bezpieczeństwa można je skutecznie ograniczyć.

Każdy z elementów Basic Safety Training stanowi podstawowe kompetencje dla techników turbin wiatrowych, dlatego jest to szkolenie elementarne. Moduł GWO praca na wysokości stanowi więc Twoją przepustkę do branży. Rozpoczęcie jakiejkolwiek czynności bez BST na turbinie wiatrowej jest niemożliwe.

Co się składa na GWO Working at Heights – praca na wysokości?

Celem modułu „Praca na wysokościach” BST jest zapewnienie, że:

 • Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokościach, charakterystyczną dla grupy roboczej,
 • Uczestnicy są w stanie wykazać się zrozumieniem obowiązujących przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach,
 • Delegaci są w stanie wykazać prawidłową identyfikację sprzętu ochrony osobistej, w tym identyfikację europejskich/globalnych oznaczeń standardowych, np. uprzęży, kasków, lonży itp,
 • Uczestnicy są w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie prawidłowej kontroli, obsługi, przechowywania i zakładania sprzętu ochrony osobistej. Zalicza się do niej np. uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do pozycjonowania oraz urządzeń pomocniczych,
 • Delegaci są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.
  Zalicza się do niego używanie uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do ustanawiania pozycji roboczej.
  Obejmuje to poprawną identyfikację punktów kotwiczenia i prawidłowe zachowanie na drabinie,
 • Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe stosowanie urządzeń ewakuacyjnych,
 • Delegaci są w stanie zademonstrować, jak podejść do sytuacji ratowniczych w turbinach wiatrowych
  i efektywnie wykorzystywać sprzęt ratowniczy.

Kurs GWO możesz odbyć w Polsce, więc warto skorzystać z okazji. Dowiedz się więcej na temat kursów, ponieważ tylko dobry start zapewni Ci świetlaną przyszłość.

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ KURSU GWO WORKING AT HEIGHTS

GWO Fire Awareness – Świadomość pożarowa

Czy wiesz jak wygląda szkolenie GWO Fire Awareness?  Świadomość pożarowa, ochrona PPOŻ to ważne elementy, ponieważ są związane z bezpieczeństwem na turbinie wiatrowej. Dowiedz się więc wszystkiego na temat jednego z modułów Basic Safety Training. Wiemy jak ważna jest lokalizacja, dlatego kurs organizujemy także w Polsce.

Kurs GWO Fire Awareness zawiera w sobie teorię oraz praktykę, bowiem zależy nam na kompleksowym szkoleniu. Tylko wykształcenie odpowiednich nawyków gwarantuje sukces, więc program zawiera scenariusze w obliczu zagrożenia pożarowego.

Co zawiera GWO Fire Awareness?

Celem modułu świadomość pożarowa BST jest, że:

 • Delegaci będą w stanie zademonstrować wiedzę na temat rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia,
 • Uczestnicy będą w stanie zademonstrować wiedzę na temat przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z tym zagrożeń,
 • Delegaci będą w stanie zidentyfikować wszelkie oznaki pożaru w środowisku turbin wiatrowych,
 • Uczestnicy są w stanie zademonstrować wiedzę na temat planów awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych, Zaliczają się do tego procedury wykrywania dymu i ewakuacji awaryjnej,
 • Delegaci będą w stanie zademonstrować prawidłowe działania w zakresie wykrywania pożaru,
  w tym prawidłowe działanie i gaszenie go za pomocą sprzętu gaśniczego w turbinach wiatrowych.

Zwiększenie świadomości pożarowej daje większe bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. Kurs Fire Awareness, podobnie jak inne szkolenia BST skupia się na procedurach. Program dostosowano tak, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków w środowisku turbin wiatrowych.

Postaw na najwyższą jakość

W branży OZE kluczową rolę odgrywa certyfikacja, dlatego pracodawcy respektują szkolenia GWO. Po ukończeniu kursu BST otrzymasz certyfikat i wpis do bazy danych WINDA, więc zostanie on udokumentowany. Odwiedź stronę Global Wind Consulting, ponieważ oferuje ona pakiet kursów akredytowanych przez GWO. W razie wątpliwości, nie wahaj się pytać, bowiem chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.

SPRAWDŹ CENĘ KURSU I DOSTĘPNOŚĆ